Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Oddziału Wschodniego PTChK


Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
Szanowni Państwo

Z wielką przyjemnością chciałbym zaprosić do udziału w bezpłatnej Konferencji Wschodniego Koła Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.

Spotkanie będzie w szczególności poświęcone zagadnieniom związanym z planowaniem procedur operacyjnych w świetle aktualnej wiedzy. Wiemy jak istotnym elementem jest dobór odpowiedniej strategii operacyjnej, który jest kluczem do sukcesu w  leczeniu naszych chorych.

Jestem pewien, że dzięki tej Konferencji uzyskacie Państwo kolejne informacje, które wzbogacą Państwa wiedzę oraz wpłyną na dalszą poprawę poziomu świadczonych usług w zakresie chirurgii kręgosłupa

Istotnym tematem będzie także przedstawienie najnowszych technologii ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć  robotyki w chirurgii kręgosłupa.

Uzupełnieniem obrad plenarnych będą panele dyskusyjne z prezentacją przypadków klinicznych, przedstawienie najnowszych technologii implantologicznych oraz panel dyskusyjny dotyczący aktualnych sposobów postępowania rehabilitacyjnego w okresie pooperacyjnym

Życzę owocnych obrad z aktywnym Państwa udziałem.

dr Rafał Górski
Przewodniczący PTChK Wschód


2
dni
5
wystąpień
2
Warsztaty
100
miejsc


Prelegenci i Moderatorzy


dr Rafał Górski
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki
dr Paweł Nosarzewski
Szpital Zachodni Grodzisk Mazowiecki
dr Lech Grzelak
Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr Rafal Załuski
Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
dr Paweł Jarmużek
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze
dr Piotr Defort
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze


Data końca rejestracji

10 stycznia 2020 r.

Organizatorzy zstrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji po wyczerpaniu limitu miejsc.

Informacja dla Partnerów/Wystawców

Firmy chcące wziąć udział w 'Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Oddziału Wschodniego PTChK' w charakterze Partnerów lub Wystawców prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Organizacyjnym - mail: PTChKWschod@gmail.com

Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Oddziału Wschodniego PTChK

17-18 stycznia 2020 r.

Organizatorzy przygotowali 100 miejsc dla uczestników konferencji.
Liczy się kolejność zgłoszeń.Partner Strategiczny
Partner Złoty
Partner
Wystawca


Partnerzy Medialni